Příběhy české vědy - Jan Krekule

před 3 lety

13 min

Příběhy české vědy - Jan KrekulePopis epizody

Ukázka z knihy Příběhy české vědy, kapitola čtvrtá. Doc. Ing. Jan Krekule, DrSc., (*1931) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Je vědeckým pracovníkem Ústavu experimentální botaniky AV ČR a zabývá se biologii vývoje rostlin. Učená společnost ČR mu udělila 11. května 2021 prestižní Medaili za zásluhy o rozvoj vědy. Jan Krekule je význačný badatel v oboru experimentální biologie rostlin a úspěšný popularizátor poznatků jak ze svého oboru, tak z botaniky v její celé šíři. Má hluboké odborné znalosti a mimořádně široký je též záběr jeho všeobecného vzdělání. Základní téma, jímž se Jan Krekule vědecky zabýval, byla indukce kvetení. Tento výzkum tvořil jednu z hlavních součástí programu Oddělení vývoje rostlin v Ústavu experimentální botaniky Československé akademie věd. Docent Krekule se snažil dokázat existenci florigenu jako univerzálního rostlinného hormonu vyvolávajícího kvetení. Významně se podílel na interpretaci kvetení jako završení řetězce metabolických a strukturálních kroků, jehož součástí je i působení několika již známých rostlinných hormonů, elektrických signálů a geneticky kódovaných biologických rytmů. Výsledky pokusů, které prováděl se svými kolegyněmi a kolegy v Ústavu experimentální botaniky, pomohly dovést československou a českou rostlinnou biologii na světovou úroveň. Podstatná je i pedagogická a popularizační stopa Jana Krekuleho. Díky své zběhlosti v celém oboru botaniky dovede zpřístupňovat poznatky o rostlinách široké veřejnosti, mimo jiné v rozhlasovém pořadu Meteor. Úzce spolupracuje také s časopisem Živa.

Hodnocení epizody

Další epizody