Jan Jirák: Jsem jako dinosaurus, který zůstal ve třetihorách masových médií

před rokem

6 min

Jan Jirák: Jsem jako dinosaurus, který zůstal ve třetihorách masových médiíPopis epizody

Byla to svobodná volba vybrat si média jako hlavní profesní celoživotní téma? Nebo to byla náhoda? Jaké to je být ikonickou osobností určitého oboru?  A proč má pocit, že jako dinosaurus zůstal ve třetihorách masových médií? Poslechněte si bonusový rozhovor k Rozpravám o svobodě médií, ve kterém se dozvíte i to, na co nedošla řeč při společné diskusi všech hostů. Rozhovor moderuje Alice N. Tejkalová z IKSŽ FSV UK.  ~  Jan Jirák je profesor oboru mediální studia, teoretik médií a zakladatel CEMES (Centrum pro mediální studia – věnuje se studiu současné role českých masových médií ve světovém kontextu). Vede Katedru mediálních studií na Metropolitní univerzitě v Praze a přednáší na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Překládá filmové i televizní scénáře a knihy z angličtiny. Je autorem několika publikací o médiích, mediální výchově a mediálních studiích. Vypracoval mimo jiné koncepci mediální výchovy pro základní školy a gymnázia pro Výzkumný ústav pedagogický MŠMT. V letech 1997–2000 byl předsedou Rady České televize a v letech 2010–11 byl spoluautorem úspěšného mediálně osvětového pořadu České televize Věřte, nevěřte.

Hodnocení epizody

Další epizody