Krása být otrokem Krista - Marek 10:35–45

před 5 měsíci

50 min

Krása být otrokem Krista - Marek 10:35–45Popis epizody

Jako lid Krista je krásnou výsadou nazývat se jeho otroky! Kristus řekl ve verši 45 dnešního textu: Marek 10:45 Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Kristus sám se stal našim Otrokem tím, že přišel, aby svou smrtí přemostil nekonečně hlubokou propast mezi námi a Bohem. Buď žijete v podřízenosti Kristu, nebo ve vzpouře proti němu. Buď žijeme v pýše a marně šlapeme na běžeckém pásu našich hedonických žádostí, nebo s radostí běžíme závod, který nám Kristus určil. Co vy?Více na bskplzen.cz Náš Instagram

Hodnocení epizody

Další epizody