Cirkulární ekonomika = circu.eu

Circu.euCircu.eu pomáhá implementovat cirkulární ekonomiku v praxi. Hledá udržitelná, opakovaně použitelná řešení, ekonomicky a nezávisle. Propojuje vědu a výzkum, výrobce materiálů, zpracovatele, recyklační experty a systematicky snižuje odpad z věcí, které končí svůj životní cyklus. Nahlédněte blíže do cirkulární ekonomiky. Navštivte nás na www.circu.eu

Přehled
Epizody
Hodnocení
Informace
Podobné